Zoover reviews

Zoover reviews

Low
3.8
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
8 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Negatieve beoordelingen over hoofd-adverteerder Landal worden niet geplaatst.

Na een zeer negatieve ervaring met een Landal boeking, werd op Zoover onze beoordeling niet geplaatst. Bas Hoogland de directeur van Landal heeft zich persoonlijk met de kwestie gemoeid, waardoor waarschijnlijk de (negatieve)beoordeling niet geplaatst werd...
24 uur van tevoren werd onze boeking geannuleerd, met een steeds wijzigende reden van annulatie en dit voor het duurste en mooiste appartement van het park. Voor de enkele weekends dat wij vrij zijn met onze kinderen, viel ons weekend in het water, zonder excuses, zonder gelijkwaardige oplossing. Een korting van 100 euro konden we krijgen bij een volgend bezoek aan het park. Als Zoover zulke kritiek op een hoofd-adverteerder niet plaatst, hoeveel waarde kan je dan nog hechten aan deze beoordelingsite.
...
In de kleine letters van de beoordelingssite staat dat je minstens 1 dag moet aanwezig geweest zijn op het vakantieverblijf, en ze daarom geen (negatieve)beoordeling kunnen plaatsen.
In mijn geval had men wel een uitzondering mogen maken, omdat deze klantonvriendelijkheid - zeg maar onbeschoftheid - echt wel mag geweten zijn voor toekomstige klanten.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Online Zoover reviews op grote schaal vervalst

Ik wil ook even reageren,,, het blijft een moeilijk zaak
Er is veel over geschreven en ook ik concludeer dat zoover niet serieus te nemen is.
Neem het verslag van
http://www.marketingfacts.nl/berichten/caution-fake-reviews-at-online-stores
Online Zoover reviews op grote schaal vervalst en dat is goed te merken bij Zoover.
De adverteerders die dik betalen, daar worden de negatieve reviews weggehaald. Ook hun eigen reizen krijgen hoofdzakelijk super reviews. Maar ja; concludeer zelf.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Niet anders dan geldklopperij

In eerste instantie was ik me ook aan het orienteren op Zoover voor beoordelingen en ervaringen. Toen ging ik verder kijken en kwam vrij snel tot een paar opvallende conclusies:

1) Zoover biedt zelf reizen aan, dat is al dubieus, maar er zijn geen beoordelingen over deze reizen.
2) Er zijn geen beoordelingen over reisorganisaties en touroperators, echter staat hun site vol met reclames over deze partijen.
3) Er is weinig te vinden over Zoover zelf, echter vond ik uiteindelijk een site met een verhaal en die is nu onder druk van Zoover gestaakt.
4) De site is commercieel en dan is de vraag hoe kan je objectief zijn.

Nee, ik heb een vies smaakje bij dit verhaal en ben het eens met Dave.

Prettige vakantie, maar Zoover zal dat niet voor mij bepalen.
.t
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Prettige website en doorslaggevend

Fijne website waar vrijwel elk hotel/resort genoemd wordt dat bestaat.
Bezoekers kunnen ook foto's plaatsen en dat vind ik super: dit geeft tenminste een realistisch beeld van de accomodatie (die van het hotel zelf is vaak veel mooier dan in het echt).

Tevens handig om te weten wat mensen van de accomodatie+omgeving vinden.
Wat mij betreft is het soms doorslaggevend geweest voor mij om een vakantie te boeken.

Wat dhr. Dave uit utrecht zegt klopt enigszins wel. Iedereen kan een beoordeling toevoegen op Zoover (net als hier op Trustpilot), maar ik geloof niet dat als een accomodatie meer dan 600 beoordelingen heeft, dat die allemaal door medewerkers/bekenden zijn geschreven.

Ik ga zelf altijd op zoek naar negatieve beoordelingen. Dan weet je al gauw wat je in het ergste geval kan verwachten (mensen die iets negatiefs hebben meegemaakt zullen dit sneller plaatsen dan wanneer je vakantie geheel vlekkeloos is verlopen).
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Zoover is niet objectief

Zowel eigenaren als bezoekers van Zoover zien dat zij het niet zo nauw nemen met hun objectiviteit. Beoordelingen worden aangepast / verwijderd & Jan en alleman kan iets schrijven over een accommodatie, ook zonder daar ooit geweest te zijn. Opvallend is hierbij dat er geen commentaar te vinden is over hun "sponsers" (reisorganisaties en touroperators). Voor een advies ga ik te raden bij vrienden en ingeval van vragen bij een eigenaar, deze is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn accommodaties en..... ik zorg dat mijn vakantie een succes is (smaken verschillen). Nee, ik heb Zoover niet nodig bij mijn keus.

P.S. Zoov(er) even over het internet.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Niet op vakantie zonder bij Zoover langs te zijn geweest

Voor menig bestemming een uitkomst om je te laten informeren. Niet door gladde verkoop praatjes van aalgladde verkopers van reisorganisaties maar info van de vakantieganger zelf. Een goed ingerichte site waar jij je voorinformatie voor een fijne vakantie kunt ophalen veelal voorzien van tips of adviezen. Een echte aanrader.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Heerlijke website voor als je op vakantie gaat...

Dit is mijn absolute startpunt voor vakanties!
Mooi overzicht van alle accommodaties in het geselecteerde land.
Leuk om te lezen wat andere vakantiegangers er echt van vinden!

Is Zoover your company?

Get to know your customers. Simply claim your company now. Get real customer insight and respond to your reviews. It's free.

Claim this company Learn more

Is this your company?

Try out Trustpilot's exclusive tools for gathering reviews-- get started with our Kickstart service! And remember, it's absolutely free to respond to reviews. Learn more

Claim this company

Zoover Details

About this company

Lees meer dan 930.000 Vakantiebeoordelingen van Hotels, Campings, Vakantieappartementen, Vakantieparken en (cruise)schepen. Zoover Vakantiebeoordelingen

Visit Zoover

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.