Bengts profile

Reviews (1)

Solresor

Fällande dom

Solresors egna flygbolag Primera air har fått en fällande dom av Agencia Estatal de Seguridad Aérea i Spanien.
Den spanska EU myndigheten ger oss rätt till ersättning för försenat flyg.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 och Artikel 7:
b) 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1500 kilometer, och för alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer.

I den fällande domen skriver de att flygförseningen INTE kan förklaras med extraordinära omständigheter.
Då det gäller extraordinära omständigheter som skäl för försening så finns en prejudicerande dom i EU-domstolen där det konstateras att problem vid underhåll eller brister i underhåll inte kan räknas som extraordinära omständigheter.

Solresors flygbolag Primera air vägrar följa EU domen och betalar inte ersättning till oss.

Alla flygbolag förväntas följa EU:s bestämmelser, beslut och domar.

Det är mycket beklagligt att en stor researrangör som Solresor och deras flygbolag är så oseriösa och nonchalerar en dom från en EU myndighet.

Bengts profile

profile image of Bengt
Bengt
Reviewer
Male, 1960
Göteborg, Sweden

About